110121 Αγέραστες Ψυχές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110121 Αγέραστες Ψυχές

Δύσκολες εποχές δοκιμάζουν. Απόθεμα δύναμης χαραμίζεται για μια καθαρή ανάσα. Αντοχές σβήνουν. Χαμένοι ντύθηκαν άγνωστη πίστη. Μια αλήθεια. Άσβηστη. Συνεχίζει να ζεσταίνει αγέραστες ψυχές.