291220 Εποχή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

291220 Εποχή

Μένει σταθερή η πυξίδα πάνω της. Σαν τον μαγνητικό βορά. Δεν σε αφήνει να χαθείς. Ιερό σημάδι. Εξαγνίζει κακή εποχή.