141220 Καμπάνια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

141220 Καμπάνια

Ατελείωτη καμπάνια φόβου κυκλώνει. Δραπέτης το καθαρό μυαλό. Σε περνάει απέναντι. Σε νέα ανατολή.