231120 Ταξιδιώτες μυαλού - Love Issues | 7 γράμματα ebook

231120 Ταξιδιώτες μυαλού

Ένας τρόπος να ζεις. Περιορισμένος. Λίγες οι επιλογές. Ανεβαίνεις στου μυαλού τον ουρανό. Ταξιδεύεις εκεί που η ψυχή σου ζητά. Με μια ανάσα.