161120 Αδράνεια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

161120 Αδράνεια

Κολυμπάς στις λέξεις. Φοράς τα κουστούμια των δικών σου ηρώων. Ιστορίες γεννιούνται στην αδράνεια της πραγματικής ζωής. Δεν υπάρχει φόβος. Η ανάσα ζωντανεύει προτάσεις. Ο χρόνος κομπάρσος συμμετέχει στην δική σου παράσταση.