021120 ΓΑΛΗΝΗ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

021120 ΓΑΛΗΝΗ

Υπέροχη στιγμή. Γαληνεύει. Όταν η φωνή μέσα σου διαλέγει την σιωπή.