261020 Ρίζα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

261020 Ρίζα

Μια ρίζα βαθιά χωμένη στη Γη. Μια χώρα εκφυλίζεται στην άγνοια των κατοίκων της. Ένας εχθρός στα τοίχοι της. Κάλεσμα αποκάλυψης. Αναμέτρηση αλήθειας. Η ιστορία ζυγίζει γενιές στους αιώνες.