051020 Στιγμές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

051020 Στιγμές

Συλλέκτης. Προσεκτικά μαζεύεις στιγμές. Ευλογημένος. Χωρίς θυσία πιστός.