140920 Μέλλον - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

140920 Μέλλον

Προβάλεις το μέλλον σου. Αντίσταση. Κάθε τώρα ζητάς. Με το βλέμμα στυλωμένο. Αιώνια ψυχή.