070920 Ζωές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

070920 Ζωές

Οι σκέψεις εικόνες αμολιούνται ελεύθερες. Γεμίζουν ουρανό όμορφο. Αθώες. Παντρεύουν μοίρες. Σε ένα σύμπαν που γεννάει τις ζωές.