270720 Αύριο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

270720 Αύριο

Μια αόρατη κλωστή. Δένει το αύριο μαζί σου. Δεν συναντάς ποτέ την άλλη άκρη της. Ένα πρόσωπο. Μπορεί να απαντά. Ερωτήσεις που δεν έγιναν.