200720 Πολλοί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

200720 Πολλοί

Πολλοί στους αιώνες. Έρμαια των λίγων. Επιδιώξεις με λίπασμα ζωές. Καρποφορούν κακό.