060720 Φαινόμενα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

060720 Φαινόμενα

Χαμένη ισορροπία. Κυριαρχεί. Μετεωρολογικά φαινόμενα την επιβεβαιώνουν.