290620 Σελίδα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

290620 Σελίδα

Σταματάς στην σελίδα. Δεν υπάρχει ζωή. Οι λέξεις σου. Στέκουν σε στάση προσοχής. Ένα παράγγελμα σου δεν ακούγεται. Η ιστορία μπορεί να περιμένει. Όσο χρειαστεί η ανάσα σου.