080620 Σχέδια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080620 Σχέδια

Μπορείς. Να περπατάς μόνος. Φυλαγμένα έχεις σχέδια. Δεν δίνεις καμιά πιθανότητα αποτυχίας. Γερνάς το ίδιο τρελός.