080620 Σχέδια - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

080620 Σχέδια

Μπορείς. Να περπατάς μόνος. Φυλαγμένα έχεις σχέδια. Δεν δίνεις καμιά πιθανότητα αποτυχίας. Γερνάς το ίδιο τρελός.