010620 Απουσία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

010620 Απουσία

Η έλλειψη σου. Μια σκιά μου. Πιστός ακόλουθος. Σύντροφος ζωής. Με κυβερνάει ερήμην σου.