180520 Πεπρωμένο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180520 Πεπρωμένο

Στην μέση. Μια ιστορία ξετυλίγεται. Δύο ζωές. Μια ημέρα. Ψάχνει το πεπρωμένο.