110520 Σύνορα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110520 Σύνορα

Αυτά που λείπουν γεννούν. Όνειρα επιθυμίες έρωτα. Στις επάλξεις καρφωμένα τα μάτια σου. Μετρούν τα σύνορα από αυτά.