040520 Κανένας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040520 Κανένας

Κάνεις συμφωνίες. Με σένα. Αυστηρός. Φροντίζεις να τις τηρείς. Κανείς δεν νοιάζεται. Όπως εσύ.