230320 @Σπίτι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230320 @Σπίτι

Φύση τιμωρός. Δίνει μαθήματα. Χωρίς άλλοθι μάρτυρες. Θύματα εμείς.