090320 Ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

090320 Ζωή

Στέκεσαι κοντά σου. Ακούς. Ανάσα, λέξεις, κίνηση. Παρατηρείς. Μαθαίνεις ποιος είσαι. Δεν είναι άσκηση. Είναι η ζωή.