240220 Μόνος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240220 Μόνος

Μοναχική βόλτα. Χαραμίζεις ώρες. Κραδαίνεις αγάπη. Αφήνεις ορθάνοιχτες πύλες. Χωρίς φόβο. Για να νοιώσεις μόνος.