100220 Ζέστη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100220 Ζέστη

Ζητάς τα καυτά μεσημέρια. Να λιώνεις κάτω από τον ήλιο καλοκαιρινό. Εξατμίζονται στην ζέστη οι άσχημες εικόνες.