030220 Τιμωρία - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

030220 Τιμωρία

Μετράς τις μέρες απουσίας. Χάνεις αξία. Ατονείς. Τιμωρία να ζεις χωρίς φως.