270120 Τύχη - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

270120 Τύχη

Χαράζεις την κάθε στιγμή. Εικόνα βασιλεύει. Μόνιμα. Τύχη ζητάς. Να βρίσκεσαι δίπλα της.