200120 Προχωράς - Love Issues | 7 γράμματα ebook

200120 Προχωράς

Άγνωστη πλοκή. Φυλάς την σκέψη σου. Όνειρο. Έμαθες να μην σταματάς. Μαθητής. Ζητάς χωρίς λογική. Γιατί θέλεις να ζεις.