060120 Λόγος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060120 Λόγος

Ευλογημένος. Βρήκες τον λόγο. Να σε κουρντίζει. Να προχωράς.