181119 Υπεράνθρωπος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

181119 Υπεράνθρωπος

Είσαι κοντά. Όσο μακριά ένα όνειρο γεμίζει σκοπό το βήμα. Δεν σταματάς να κοιτάξεις πίσω. Η απόσταση χάνει την μονάδα μέτρησης. Το θέλω σε ντύνει υπεράνθρωπο.