041119 Δώρο - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

041119 Δώρο

Χαρίζεις χρόνο. Σπατάλη. Όμορφα θρέφει την καρδιά.