230919 Ξανά και ξανά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230919 Ξανά και ξανά

Χάνεις - νικάς. Παρών. Μπορείς να ζητάς την επόμενη ημέρα. Ξανά και ξανά.