160919 Εικόνες - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

160919 Εικόνες

Βρίσκεις. Στιγμές να τις κάνεις εικόνες. Να τις φυλάς. Για τότε. Που δεν ζει τίποτα.