020919 Νέα σελίδα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

020919 Νέα σελίδα

Σβήνει το κακό όνειρο. Χάνεται. Η μέρα ξεσκαρτάρει τις σκιές. Χαρίζει ορίζοντα καθαρό. Νέα σελίδα για να γράψεις.