220719 Φως - Love Issues | 7 γράμματα ebook

220719 Φως

Σκέψεις. Με πόθο ραντισμένες. Γεμάτες φως. Όνειρα γίνονται.