080719 Εκκρεμότητες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080719 Εκκρεμότητες

Διώχνεις. Σκέψεις. Υποχρεώσεις. Προγράμματα. Παρατάς εκκρεμότητες. Αφήνεις χώρο μόνο για όνειρα.