010719 Άμμος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

010719 Άμμος

Απλώνεις όνειρα πάνω στην άμμο. Ευλαβική σιέστα. Νανουρίζει φόβους. Διώχνει σκιές.