100619 Δαπάνη ζωής - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100619 Δαπάνη ζωής

Ανακαλύπτεις ξανά και ξανά. Δραπετεύεις όταν μπορείς. Άνισος αγώνας. Η καλύτερη δαπάνη ζωής.