130519 Έλλειψη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

130519 Έλλειψη

Βουβή παρουσία. Συνοδεύει χρόνο χαρούμενα. Έλλειψη απλόχερα κερνά.