220419 Άνθρωπος σε άνθρωπο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

220419 Άνθρωπος σε άνθρωπο

Εκκλησιαστής 8: 9: «Ο άνθρωπος εξουσιάζει τον άνθρωπο προς βλάβη του»