150419 Ταφόπλακα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

150419 Ταφόπλακα

Λαός αργής ωρίμανσης. Υπάρχει ελπίδα. Σε 360 χρόνια δημοκρατίας θα ξεσηκωθεί τελικά. Κάποτε. Κάποια γενιά θα τους τοποθετήσει την ταφόπλακα.