080419 Μάταιη προσπάθεια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080419 Μάταιη προσπάθεια

Μάταιη προσπάθεια να σουλουπωθούν. Δεν φτουράν τα επώνυμα πάνω τους. Μια εφηβεία ολόσωμη αξυρισιά δεν μεταλλάσσεται με όλους τους σταυρούς σε ψηφοδέλτιο.