250319 Η ακριβή ελευθερία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

250319 Η ακριβή ελευθερία

Ιστορία σβήνεται από δεύτερα που γίναν πρώτα. Κομπάζουν. Βρίσκουν ανοχή. Δωρεά λαού που δεν θυμάται. Ακριβή η ελευθερία. Εξαϋλώνεται από γενιά σε γενιά. Αγώνας για μια θέση στο δημόσιο. Μέχρι να λιώσει το κράτος δεν υπάρχουν απόγονοι επαναστάτες.