180319 Υπόσχεση - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

180319 Υπόσχεση

Λείπει εικόνα. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε τόσες. Χαρά υπόσχεση. Έρχεται κάθε φορά που την συναντάς.