040219 Αμέτρητες φορές - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

040219 Αμέτρητες φορές

Μοναχικές φιγούρες ζωντανεύουν εικόνα. Μοιάζουν. Ανθρώπινα ίχνη. Πατημένα αμέτρητες φορές.