280119 Νεκρό παραμύθι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

280119 Νεκρό παραμύθι

Χωριστά θέλω μαζεύουν ήττες. Γκρι ντυμένοι οι κόκκινοι εκδίκηση απλώνουν. Διψούν. Δάσκαλοι να γίνουν. Σε νεκρό παραμύθι.