311218 Να γελάς με την ζωή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

311218 Να γελάς με την ζωή

Χάνεις σταθερά. Αριθμοί προσθέτουν επετείους. Αφαιρούν αντοχές. Ένα παιχνίδι κάνεις. Να γελάς με την ζωή.