241218 Ανά τους αιώνες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

241218 Ανά τους αιώνες

Κατασκευή μοναδική. Προορισμένη να αγαπά. Ψάχνει τον τρόπο. Αγκαλιά με το κακό ζει και πεθαίνει. Στους αιώνες.