101218 Μετρώντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

101218 Μετρώντας

Μετράς πρωινά χωρίς σκοπό. Γίνεσαι παιδί. Να ψάχνεις τρόπο. Να κλέψεις χρόνο για σένα.