191118 Μια σκηνή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

191118 Μια σκηνή

Ατέλειωτα όνειρα. Επιπλέουν στην μνήμη. Απέναντι. Ζεις μια σκηνή. Δεν έμαθες να περιμένεις.