121118 Σκουριά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

121118 Σκουριά

Θρέφεις ανάσες. Εικόνες ζωής. Η δική σου σημαία. Όνειρα απείραχτα. Σκουριάζει η καθημερινότητα.